סוגי הקפה

PUERH TEA

GUN POWDER TEA

ROOIBOS TEA

CAFE ESPRESSO

CAFE SIN

ROOIBOS RELAX TEA

TEA COLLECTION

SPECIAL BLEND

ROASTED WITH SUGAR

85% ARABICA  15% HONDURAS

100% ARABICA

 VENDING 

BLACK GROUNDED COFFEE

TURKISH STYLE

ESPRESSO

BASCO ESPRESSO

ESPRESSO

DECAFF

Harrar West Grade 4 Sun Dried

Harrar West Grade 5 Sun Dried

Harrar East Grade 4 Sun Dried

Yirgacheffe Grade  1 Washed

Yirgacheffe Grade 1 Sun Dried

Yirgacheffe Grade 2 Washed

קפה הירוק מאתיופיה

סוגי הקפה:

Guji Grade 1 Washed

Guji Grade 1 Sun Dried

Sidamo Grade 4 Sun Dried

Lekempti Grade 4 Sun Dried

Lekempti Grade 5 Sun Dried

Limu Grade 4 Sun Dried

Limu Grade 5 Sun Dried

קפה קלוי מ ספרד

סוגי הקפה והרכבם:

1. Espresso: קולומביה, ברזיל הונדורס 

2. Arabica 100% : Basco Espresso

3. De Cafe: ברזיל, מקסיקו וייטנאם

4. Vending: ברזיל, וייטנאם

5. Aspreso with Suger:  ברזיל Cerrado , וייטנאם,     הונדרס

6. Turkish Style  :Black Grounded Coffee

© 2016 by The Mynora Group Coffee.